Hôm 08/10/2018 Liên đội trường THCS Vật Lại tổ chức Đại hội Liên đội 

Năm học 2018-2019 

Một số hình ảnh Đại hội Liên đội trường THCS Vật Lại